Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Halsnæs

Venstre slår ned på de svageste

Klippet fra Frederiksborg Amts Avis 13/9 - skrevet af Morten Lorenzen, spidskandidat til KV17 i Halsnæs


I budgetforhandlingerne har Borgmesteren fremlagt Venstres katalog til besparelser på godt 6,6 million kr.


 Af dette katalog foreslår Venstre, at mere end 1 million kr skal spares på det frivillige foreningsarbejde, på reduktion af aktiviteterne i Ungdoms- og Kultur Center (UKC) og på nedlæggelse af tilbud til børn af sindslidende.


Det ligger jo fint i forlængelse af regeringens udspil med at fjerne moms-kompensationen for de almennyttige foreninger. Venstre går forrest, når det drejer sig om at gøre det vanskeligere at være frivillig i Danmark.


Står det til Venstre i Halsnæs, så skal den lokale afdeling af frivillige ordningen Home-Start lukkes. Frivillige i Home-Start yder en værdifuld støtte til børnefamilier som er under pres. Det kan være et par hænder i "ulve-timen" eller en husven der kommer to timer om ugen og hjælper med det praktiske arbejde. Der er mange, specielt enlige forældre, der har brug for denne hjælp - men nu vil Venstre fjerne grundlaget for Home-Start.


Det samme gør sig gældende for Labyrinten, et tilbud til børn af sindslidende - væk med den. Det er altid de svageste der skal stå for skud, når Venstre svinger kniven.


Roses skal Borgmesteren dog også. At se kritisk på Rådhusets administrative udgifter, og foreslå en besparelse på tæt på 3 million kroner her. Det er godt, rigtig godt. Men mon ikke at der kan hentes yderligere en million her, så vi kan undgå at skære tilbud væk til de svageste i vores kommune. 


Husk at Kommunernes analyse institut, KORA, finder at kommunens administrationforbrug er mere end 20 million kroner for højt ift. sammenlignelige kommuner.


Radikale Venstre foreslår, at byrådet afviser besparelserne på Home-Start og på UKC, stopper nedlæggelse af Labyrinten og reduktionen af puljen til frivilligt socialt arbejde - og at man istedet finder den nødvendige økonomi andet steds, eksempelvis på Rådhuset.


Så vil Borgmesteren også kunne uddele den sociale frivilligehedspris den 18. september, med en god smag i munden.