Velfærd i det nære - Radikal tale til Velfærdsdemonstrationen | Halsnæs Radikale Venstre

Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Halsnæs

Velfærd i det nære - Radikal tale til Velfærdsdemonstrationen

Magnus Dræby, byråds kandidat, holdt den Radikale tale ved velfærds-demonstrationen onsdag aften (10/5). Jer der ikke deltog, skal selvfølgelig også ha' mulighed for høre (læse) den:

VELFÆRD – I DET NÆRE

Radikale Venstre har altid haft danskernes velfærd som et vigtigt fix-punkt. Vi har spillet en væsentlig rolle i opbygningen af det velfærdssamfund, som vi kender i dag.

Vi vil også være med til at udvikle velfærden – i Danmark og i det nære. 

For velfærden starter og slutter her, lige her hvor vi bor.

I vores optik skal store dele af velfærden ikke opfattes som en omkostning, som det ofte bliver fremstillet. Vi skal se det som investeringer.

Og det hele starter med vores børn. Alle børn fødes lige, siger man. Alle børn har som udgangspunkt de samme muligheder, men ikke alle får lov at udnytte disse muligheder.

Vi vil investerer mere i vores børn. De første 1000 dage er de vigtigste i vores liv. Det er her at de grundlæggende byggestene bliver skabt. 

Det er her vi lægger vejen for den nysgerrighed og lærdom der skal udvikle vores børn til unge og til voksen livet.

Vi skal have langt flere uddannede pædagoger i vores børneinstitutioner i Halsnæs kommune. 

De varme og kloge voksne hænder gør en kæmpe forskel og er altafgørende i den udvikling som små børn skal gennemgå, mens de lærer sociale kompetencer i kommunens børnehaver og vuggestuer.

Radikale Venstre vil sikre det med nye penge fra Christiansborg. Vi kalder det generationsgaven – og den vil med sikkerhed give vores børn et langt bedre opstart i livet. 

Det skylder vi vores mest dyrebare ressource, vores børn.

Og velfærden fortsætter i vores skoler – folkeskoler og privatskoler. Også her skal der investeres, der er ikke tale om en omkostning, men en investering. 

Vi gør det slet ikke godt nok indenfor skoleområdet. Med det nye skole forlig er vi kommet på vej, men vi er langt fra målet.

Vi skal have langt mere fokus på lærerne og deres arbejdsvilkår. Vi skal have færre elever i klasserne, lærerne skal have mere forberedelsestid og helt generelt skal vi give magten og respekten tilbage til lærerne. De ved hvad der skal til, de er særdeles godt uddannede, og de gør en stor indsats for at skabe videnslyst og lærdom til vores unge mennesker.

Vi skal betragte hele skole området som en investering, ikke en omkostning. 

En investering der vil give afkast på den lange bane. Vi investerer allerede mange penge på skoleområdet, men der skal mere til. 

Vi ved, at der kan findes yderligere penge til skoleområdet på kommunens 2 milliarder kr store budget. 

Disse skal graves frem og investeres i vores skoler. Vi skal have ambitioner om at hæve niveauet til langt over det landsgennemsnit som det nuværende byråd kan blive enige om. Vi skal turde sætte mål og drømme – og vi skal investere i vores skole – for det handler om vores fremtid.

Velfærd handler også om samværd – det at være sammen. 

Velfærd er i mange sammenhænge ikke spørgsmålet om Noget For Noget, men i højere grad om at flere kan få lov til at være Noget For Nogen.

Og her spiller vores brede foreningsliv en vigtig rolle. Vi skal i Halsnæs kommune gøre meget mere for vores foreningsliv. 

Vi skal skabe rammer om fællesskaber, ikke mindst for idrætslivet. 

Motion og fælleskab er en vigtig ramme for børn, unge og voksne. Det er her vi lever, det er her vi oplever, det er her vi udvikler os igennem hele livet. 

Vi skal være en sund kommune, vi skal være en kommune der vil foreningslivet, vi skal være en kommune der summer af liv, for alle aldre, for alle interesser.

Velfærden handler selvfølgelig også om at skabe et godt liv for vores svage, udsatte, handikappede og ældre. 

Vi skal sikre at ingen falder igennem vores fintmaskede sikkerhedsnet. Vi skal hjælpe dem, der har et behov. Uanset alder. 

Og vi skal sikre, at vores ældre får et værdigt liv – om det er på plejehjemmet eller i eget hjem. Det skylder vi dem der har sikret det velfærdssamfund vi har i dag.

Så – Velfærden i det nære, er det som Radikale Venstre i Halsnæs vil. Vi vil se hele indsatsen til vores børn og unge som en investering – måske den allerbedste investering vi kan lave. 

Og vi vil sikre vores ældre og vores udsatte borgere et værdigt liv.

Tak