Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Halsnæs

Undervisning, skoler og børneinstitutioner

Undervisning, Skoler og børneinstitutioner

Vi skal have trivslen og fagligheden i højsædet i skolerne i Halsnæs. Vi skal være over landsgennemsnittet i de målinger der laves omkring trivsel og faglighed. Vi satser på de næste generationer gennem uddannelser.

• Undersøgelser viser at trivslen blandt skolebørn og lærere i Halsnæs er lavt. Det har stor indflydelse på motivation og dagligdagen. Vi skal have trivslen tilbage, da det er forudsætningen for et godt læringsmiljø.

• Vi skal have øget fagligheden i undervisningen, bla ved at der skal være flere uddannede skolelærere og færre vikarer.

• Fokus på rekruttering og fastholdelse - 60% af lærerne i Halsnæs Kommune overvejer at skifte job. Samtidig har vi et højt sygefravær blandt lærere. Det viser mangel på trivsel og jobtilfredshed. Det skal ændres til glade lærere i en glad skole.

• Eleverne og forældre skal kende rammerne og forstå hvad lærerne vil med deres undervisning.

• Lærerne skal respekteres og der skal laves dynamiske lokalaftaler,

• Antallet af vikarer skal ned, samtidig med at der skal gøres en ekstraordinær indsats for at få ledige skolelærer stillinger besat. Udgangspunktet skal være at vores børn undervises af uddannede lærere.

• Kommunen har fjernet mere end 70 fuldtids lærerstillinger de seneste år - det er den helt forkerte udvikling

• Iværksætteri skal sættes på skoleskemaet i udskolingen.

• Mere fokus på at forberede elever til erhvervsuddannelser (i 2025 vil der mangle 72.000 faglærte ifl. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) - mindst 30% af en ungdoms årgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9 eller 10 klasse i 2025

• Motion/Bevægelse skal være et element i alle timer på skoler og institutioner, gerne med en DGI certificering. Sund livstil, trivsel, fokus på overvægt og usund livstil, familie fokus.

• Efter mange års udsultning vurderes det at området skal tilføres midler i størrelsesordenen 15-20 millioner - de første 5-7 millioner kan findes indenfor områderne Ledelse, IT, Kantine, SFO og eksterne konsulenter.

• Vi skal støtte op om New Nordic Youth efterskolen Toruplund, der satser på iværksætteri.

• Vi skal have lavere klassekvotienter

• Store skoleenheder er ikke nødvendigvis løsningen.

Vi skal have flere uddannede pædagoger i vores institutioner

• Vores børne institutioner skal have flere uddannede pædagoger ansat.

• Vi skal sætte os nogle ambitiøse mål omkring normeringen på området. Eksempelvis kunne normeringen henover en tre årig periode udvides til 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen

• Vi skal motion/bevægelse indført som et fast element i vores institutioner (DGI certificering)

Og helt generelt, så:

- skal styring være en støtte og en retning - og ikke et diktat eller trussel

- målsætninger frem for målinger, vi skal være enige om hvad vi vil og vi skal holde op med at måle hele tiden

- og så skal ledelse være lokal - man kan ikke lede på distancen, ledelse er tilstedeværelse og kendskab til lokale forhold