Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Halsnæs

Social og Sundhed - for alle aldre

Social og Sundhed, for alle, i alle aldre - børn, unge, ældre, syge, handicappede, svage og udsatte borgere

 • Vi skal i den grad tage vare om de svageste i vores kommune, uanset alder.
 • Vi skal forebygge hvor vi kan og vi skal have tilbud til de svageste, hvor målet er at de som minimum bliver selvhjulpne.
 • Svage borgere skal have en individuel og helhedsorienteret behandling i kommunalt regi, og de skal hjælpes til selvhjælp.
 • Syge borgere skal sikres den bedste behandling, genoptræning og rehabilitering, og behandles individuel og med respekt for potentialet for den enkelte
 • Fokus på tidlig indsats overfor sårbare familier
 • Fokus på forebyggelse; kost, motion, tobak og alkohol
 • Brugerbetalingen på ældreområdet skal holdes i skak
 • Klippekortet for ældre skal fastholdes
 • Fokus på genoptræning og rehabilitering – rettidig og rette intensitet og specialisering
 • Længst mulig i eget hjem
 • Søge/udvikle alternative bolig former til ældre, ”olle-kolle-fællesskaber”